Print
Hits: 595

rsmøte

Styret i Mogreina Grendeutvalg informerer allmennheten om at styret i grendeutvalget skal ha årsmøte på Norrøna grendehus den 14.februar 2018 kl 19.00

Vanlige årsmøtesaker. Velkommen!