rsmøte

Informerer allmennheten om at styret i Mogreina Grendeutvalg skal ha årsmøte på Norrøna grendehus den 02.mars 2017 kl 19.00